BLOG

polski ład dla przedsiębiorców

Jak Polski Ład zmienił rzeczywistość podatkową w Polsce?

Polski ład niesie za sobą podniesienie kwoty wolnej od podatku i zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnych. Dowiedz się, jak polski ład zmienił rzeczywistość podatkową.

Czytaj więcej...

opodatkowanie przedsiębiorstwa

Podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorstw

Wybór formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji, którą musi podjąć każde przedsiębiorstwo. Od tego zależy sposób prowadzenia rozliczeń firmowych, jak również wysokość płaconego podatku dochodowego. Dowiedz się więcej o formach opodatkowania przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

płace

Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Jakościowa obsługa kadrowo-płacowa to jeden z kluczowych czynników, które decydują o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, stwarzające stabilne warunki sprzyjające rozwojowi i ekspansji firmy. Na czym polega ta obsługa? Czym się charakteryzuje? Nie czekaj, dowiedz się więcej, czytając dalej.

Czytaj więcej...

księga przychodów

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, partnerskich i cywilnych, zakładanych przez osoby fizyczne. Dodatkowo ten sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych, mogą wybrać te podmioty, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej. Dziś postanowiliśmy opisać jakimi zasadami należy kierować się prowadząc KPiR? Jakich operacji nie należy w niej ujmować?

Czytaj więcej...

pełna księgowość

Na czym polega pełna księgowość? 

Polskie prawo wymaga od przedsiębiorców finansowej transparentności – w ten sposób władze zabezpieczają interesy państwa i chronią jego majątek przed nieuczciwymi transakcjami finansowymi ze strony podmiotów gospodarczych. Obowiązek prowadzenia uproszczonej lub pełnej księgowości zapobiega również uchylaniu się firm od opłacenia należnych państwu podatków. Poniżej omawiamy temat księgowości pełnej i odpowiadamy na pytanie, jakie podmioty zobowiązane są do jej prowadzenia.

Czytaj więcej...

PIT rozliczenie, dokumenty

Nieprawidłowości w PIT. Co za to grozi?

PIT jest dokumentem, który raz do roku osoba wykazująca przychody za pracę lub z tytułu prowadzonej działalności musi przedłożyć w urzędzie skarbowym. Jaka może być kara za nieprawidłowości w takiej deklaracji?

Czytaj więcej...

błędy w rozliczeniu podatku

10 najczęstszych błędów w rozliczaniu podatku dochodowego

Bezbłędne prowadzenie rachunkowości jest jedną z najważniejszych kwestii przy prowadzeniu działalności gospodarczej, niezależnie od wielkości firmy. Przedsiębiorca, rejestrując działalność, musi mieć tego świadomość. Dlatego już na samym początku podejmuje decyzję, kto poprowadzi księgowość. Musi przygotować stanowisko pracy dla księgowego, znaleźć pracownika i podpisać z nim umowę o pracę.

Czytaj więcej...

VAT

Jak prowadzić ewidencję VAT?

Prowadząc firmę, możemy oczywiście sami zajmować się dokumentami księgowymi, ale musimy uważać na błędy, jakie możemy popełnić, a za które poniesiemy konsekwencje karne. Do najczęstszych błędów należą: zaległości w księgach rachunkowych, niewłaściwa ewidencja zdarzeń księgowych, brak zapłaty należnego podatku, brak utworzenia i ujęcia w księgach rachunkowych jednostki odpisów aktualizujących wartość należności, brak naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Czytaj więcej...