Sporządzanie rejestrów VAT

 

Z działalnością gospodarczą ściśle wiąże się pojęcie podatków. Jednym z obowiązkowych podatków dla większości funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw jest podatek od towarów i usług. Każda firma świadcząca usługi lub sprzedająca towary nakłada na nie tego rodzaju podatek według obowiązujących stawek, zaś kupując materiały, jest nim obciążona. Prowadzenie rejestrów VAT jest konieczne i wymaga przestrzegania odgórnie ustalonych zasad. Należy rozróżniać pojęcia VAT należny i VAT naliczony. Nasi pracownicy posiadają kompleksową wiedzę z tego zakresu.

Rozliczanie VAT

Podatnik VAT zobowiązany jest do składania deklaracji podatkowych raz na miesiąc lub raz na kwartał. Cokwartalne rozliczenia mogą wybrać firmy istniejące dłużej niż rok i spełniające określone warunki. Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowym uzyskały ze sprzedaży do 1 200 000 euro. Rozliczenia VAT co kwartał mogą dokonywać też przedsiębiorcy zarządzający, np. papierami wartościowymi czy innymi instrumentami finansowymi i inwestycyjnymi, których kwota prowizji i wynagrodzeń razem z podatkiem nie przekracza 45 000 euro.

Najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca wszyscy podatnicy VAT muszą wystawiać faktury na towary i usługi dostarczone w poprzednim miesiącu. Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz okresowych płatności podatku VAT.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia VAT:

• formularz VAT-R do zgłoszenia rejestracyjnego firmy,

• deklaracje VAT-7 lub VAT-7K składane co miesiąc lub kwartalnie.