Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorca, który korzysta z karty podatkowej, nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. W tym przypadku wysokość podatku nie jest uzależniona od dochodów i zazwyczaj przedsiębiorca rozliczający się kartą nie płaci wysokich podatków. Ten rodzaj opodatkowania sprawdza się najlepiej w przypadku firm, które zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczny podatek ustalany jest przez naczelnika urzędu skarbowego, który bierze pod uwagę rodzaj oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej, a także liczbę zatrudnionych pracowników oraz liczbę ludności w danej miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Kto może rozliczać się za pomocą karty podatkowej?

Zgodnie z art.23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niektóre osoby fizyczne osiągające przychód z określonego źródła mogą korzystać z karty podatkowej. Dotyczy to między innymi osób prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami i wyrobami tytoniowymi, z wyjątkiem napojów z zawartością alkoholu przekraczającą 1,5%, osób prowadzących działalność gastronomiczną, jeżeli w lokalu nie prowadzi się sprzedaży wyżej wspomnianych napojów alkoholowych, osoby świadczące usługi transportowe, rozrywkowe, z zakresu ochrony zdrowia czy w zakresie opieki domowej.

We wspomnianym wyżej artykule zawarte są również załączniki, w których określone są konkretne warunki rozliczania się za pomocą karty podatkowej. Ze względu na to, że istnieje sporo wyjątków, przed podjęciem decyzji o rozliczaniu się w ten sposób warto zasięgnąć porady w biurze księgowym. Dzięki poradzie specjalisty otrzymuje się gwarancję, że możliwe jest skorzystanie z tego rodzaju rozliczenia bez konsekwencji.