Rozliczenie podatku —Wrocław

Oferujemy rozliczenia podatkowe. Pomagamy nie tylko w samym rozliczeniu podatku, ale także w doborze formy opodatkowania, która będzie najkorzystniejsza w danej sytuacji.

Każdy dochód, który osiąga dana firma w roku obrotowym, jest objęty podatkiem dochodowym CIT. Ewentualne nieprawidłowości pojawiające się w trakcie naliczania należności podatkowych generują niepotrzebny stres, a niekiedy też wysokie koszty dla przedsiębiorstwa.

Aby ich uniknąć, warto powierzyć tego rodzaju działalność profesjonalistom, którzy od lat rozliczają przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki. Mamy narzędzia, wiedzę i doświadczenie, dzięki którym działamy w skrupulatny sposób, zapewniając przejrzyste działanie oparte na przepisach prawa, co chroni Cię przed konsekwencjami ze strony organów nadzorujących finanse przedsiębiorstw.

 

Zakres usług

W ramach rozliczeń podatkowych zajmujemy się m.in.:

 • rozliczeniem CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rozliczeniami oraz kontaktem z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • obsługą spółek w zakresie rozliczenia podatku dochodowego.

 

W Twoim imieniu złożymy coroczną deklarację podatkową. Zadbamy o to, aby jej treść odpowiadała wymogom formalnym, a także o to, aby deklaracja została dostarczona do urzędu w określonym ustawowo terminie. Nasi pracownicy zadbają także o prawidłowość rachunków mających znaczenie dla tego rodzaju dokumentów oraz ich odpowiednią archiwizację.

 

Rozliczanie spółek

Zajmujemy się rozliczaniem spółek z podatku dochodowego CIT, którym objęty jest dochód osiągnięty z zysków kapitałowych lub innych źródeł przychodu. Nieustannie aktualizujemy swoją wiedzę i pomagamy Klientom uniknąć konsekwencji finansowych oraz prawnych, wynikających z zaległości podatkowych. Pomagamy nie tylko w uporządkowaniu rachunków, ale także interpretacji przepisów dotyczących finansów spółki prawa cywilnego.

Rozliczanie spółek z CIT obejmuje m.in.:

 • obliczanie kwoty niezależnego podatku CIT i zaliczek,
 • roczne zeznania podatkowe,
 • obliczanie podatku odroczonego,
 • rozliczanie zysku kapitałowego,
 • udokumentowanie ulg i odliczeń np. z tytułu darowizn,
 • przeglądy podatkowe i weryfikację rozliczeń dokonanych przez Klientów.

 

Obsługujemy spółki osobowe, czyli partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, jawne oraz spółki partnerskie: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne.

 

Co jest potrzebne do rozliczenia CIT?

Do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych niezbędne są:

 • deklaracja CIT-8, którą od 2021 roku można składać jedynie elektronicznie,
 • załączniki np. z informacją o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O),
 • deklaracje CIT-10Z, CIT-11R, CIT-9R, CIT-6R lub CIT-6AR — w zależności od prowadzonej działalności.

 

Ponadto spółki z siedzibą lub zarządem poza terytorium Polski muszą złożyć dokument IFT-2R informujący o wysokości przychodu (dochodu). Podmioty czerpiące dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej mają też obowiązek złożyć CIT-CFC.

Co ważne, spółki podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Po rozliczeniu CIT zyski firmy mogą być wypłacone wspólnikom w postaci dywidendy, od której należy odprowadzić podatek PIT w wysokości 19%.

 

Kto musi złożyć deklarację CIT-8?

Do podatników CIT należą osoby prawne, w tym m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjne zakładane na podstawie kodeksu spółek handlowych. Rozliczać z CIT muszą się także spółki kapitałowe, spółki jawne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki komandytowe. Do grupy tej należą też spółki niemające osobowości prawnej, ale z siedzibą lub zarządem w innym państwie, w którym traktowane są jak osoby prawne. Rozliczeniom CIT podlegają także podatkowe grupy kapitałowe składające się np. z dwóch spółek prawa handlowego.

 

Rozliczenia PIT

W ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej oferujemy też rozliczenie PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Do rozliczenia PIT-11 potrzebne są następujące dane podatnika:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu z poprzedniego roku.

 

W rozliczeniu PIT mogą być również uwzględnione koszty uzyskania przychodów, np. przy umowie o dzieło lub umowie zlecenie oraz ulgi termomodernizacyjne, internetowe, prorodzinne czy rehabilitacyjne. Należy też dołączyć dokumenty informujące o przekazanych darowiznach. W przypadku odliczania składek na IKZE wraz z deklaracją PIT-11 trzeba złożyć potwierdzenie zapłaty składki i umowę prowadzenia indywidualnej składki zabezpieczenia emerytalnego. Chcąc przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego, należy podać jej KRS.

 

Rozliczenia VAT

Oferujemy także rozliczenia VAT dla płatników podatku od towarów i usług. Płacenie podatków podatku nie musi być ani skomplikowane, ani stresujące, jeśli powierzysz nam prowadzenie rejestrów VAT. Skorzystaj z naszych usług, a coroczna procedura związana z koniecznością naliczenia i zapłacenia podatku przebiegnie w bezproblemowy sposób. Wówczas zyskasz spokój wynikający z pewności, że Twoje sprawy finansowe są prowadzone w staranny i uporządkowany sposób.

 

Rozliczenia ZUS

Zajmujemy się także rozliczeniami spółek i wspólników z ZUS. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Co miesiąc w imieniu przedsiębiorcy dbamy o dopełnienie i złożenie następujących formalności: deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA – wykaz rozliczonych składek i wypłaconych świadczeń.

W przypadku zatrudniania pracowników należy składać też raporty imienne:

 • ZUS RCA — o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
 • ZUS RPA — o przychodach ubezpieczonego lub okresach pracy nauczycielskiej
 • ZUS RZA — o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne,
 • ZUS RSA — o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami osobiście, mailowo lub telefonicznie, a udzielimy na nie odpowiedzi i przedstawimy szczegóły oferty. Zapraszamy do współpracy.