Zawieszenie działalności, a zobowiązania podatkowe

Zawieszenie działalności gospodarczej to często wybierane rozwiązanie przez przedsiębiorców, którzy chcą czasowo zatrzymać prowadzenie firmy. Warto jednak pamiętać, że zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązków podatkowych. Czytaj dalej i sprawdź, co warto wiedzieć.

Zawieszenie działalności a rozliczanie podatku VAT

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza automatycznego zwolnienia z obowiązku rozliczania podatku VAT. Przedsiębiorca musi zgłosić zawieszenie do urzędu skarbowego, który dokona odpowiedniej zmiany w ewidencji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności, to nadal ma obowiązek składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, które przypadają na czas zawieszenia działalności. W przypadku gdy przedsiębiorca nie będzie miał żadnych operacji podlegających opodatkowaniu, powinien złożyć deklarację VAT zerową. Jeśli jednak w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca dokona jakiejś czynności podlegającej opodatkowaniu, musi on uwzględnić ją w swoim rozliczeniu podatku VAT.

Zawieszenie działalności a rozliczanie podatku dochodowego (PIT)

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązku rozliczania podatku dochodowego (PIT). W sytuacji gdy przedsiębiorca nie osiąga żadnych przychodów z działalności gospodarczej, musi złożyć zeznanie podatkowe za rok podatkowy, w którym nastąpiło zawieszenie działalności. W zeznaniu tym należy wykazać przychody osiągnięte przed zawieszeniem działalności oraz koszty uzyskania tych przychodów. Jeśli przedsiębiorca osiągnął również inne przychody, np. z pracy najemnej czy umowy o dzieło, musi je również uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym.