Zasady obliczania składki zdrowotnej w realiach Polskiego Ładu

Wprowadzenie Polskiego Ładu przyniosło wiele zmian w systemie podatkowym, a co za tym idzie, także w sposobie obliczania składki zdrowotnej. Jesteś przedsiębiorcą? Sprawdź, o jakich zmianach mowa. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak oblicza się składkę zdrowotną w zależności od wybranej formy opodatkowania firmy.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców płacących PIT według skali lub podatku liniowego

Przedsiębiorcy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) według skali podatkowej (12 lub 32%) albo podatku liniowego (19%), obliczają składkę zdrowotną od dochodu. Oznacza to, że wartość składki zdrowotnej jest uzależniona od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. W praktyce im większy dochód osiąga przedsiębiorca, tym wyższa będzie jego składka zdrowotna. W przypadku skali podatkowej mowa o składce zdrowotnej w wysokości 9%, natomiast podatku liniowego – 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów są wyższe od samych przychodów, mowa o rozliczeniu na zasadzie składki minimalnej.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, również płacą składkę zdrowotną. Jak wyjaśnia księgowy ze Starego Miasta we Wrocławiu, w ich przypadku podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w konkretnym roku kalendarzowym. Mowa tym samym o stałej stawce, która w 2023 roku wynosi 314,10 zł miesięcznie.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wysokość składki zdrowotnej zależy od przychodów. Im większe przychody osiąga ryczałtowiec, tym wyższa będzie jego składka zdrowotna. W związku z tym podzielono przedsiębiorców na trzy grupy. Ci, którzy osiągają przychody do 60 tys. zł rocznie płacą 376,16 zł.  Przy wyższych przychodach, ale nieprzekraczających 300 tys. zł, składka wynosi 626,93 zł. Dla zarabiających powyżej 300 tys. rocznie składka wzrasta do 1128,48 zł.