Podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorstw

Wybór formy opodatkowania to jedna z ważniejszych decyzji, którą musi podjąć każde przedsiębiorstwo. Od tego zależy sposób prowadzenia rozliczeń firmowych, jak również wysokość płaconego podatku dochodowego. Dowiedz się więcej o formach opodatkowania przedsiębiorstw.

Formy opodatkowania dla przedsiębiorstw

Przepisy oferują cztery możliwości opodatkowania przedsiębiorstwa, są nimi:

  • zasady ogólne,
  • podatek liniowy,
  • karta podatkowa,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Niektóre z tych form opodatkowania są przeznaczone wyłącznie dla wybranej grupy działalności. Każde przedsiębiorstwo może wybrać zasady ogólne, jak również większość przedsiębiorstw ma prawo do 19% podatku liniowego. Wybranie odpowiedniego opodatkowania jest kwestią istotną, ponieważ to określa sposób wyliczenia podatku dochodowego, stawkę procentową podatku, oraz jego kwotę do zapłaty.

Rozliczenia zasadą ogólną i podatek liniowy

Jedną z popularniejszych form opodatkowania są zasady ogólne, z których może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Polega na rozliczaniu podatku jako procentu od dochodów, które stanowią przychody pomniejszone o koszty firmy. Dodatkowo można również skorzystać z kwoty wolnej od podatku oraz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Przy zasadach ogólnych istnieją dwie stawki podatku:

  • 18%, dochody do kwoty 85 528 zł,
  • 32%, kwota większa niż 85 528 zł.

Podatek liniowy z kolei polega na obliczeniu podatku dochodowego jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. W tym przypadku stawka podatku jest tylko jedna, zawsze wynosi 19%, niezależnie od kwoty dochodu firmy. Przy podatku liniowym nie istnieje możliwość rozliczenia się wraz ze współmałżonkiem. Zazwyczaj ten typ podatek jest opłacalny dopiero od przekroczenia kwoty 100 tys. zł dochodu.