Nieprawidłowości w PIT. Co za to grozi?

PIT jest dokumentem, który raz do roku osoba wykazująca przychody za pracę lub z tytułu prowadzonej działalności musi przedłożyć w urzędzie skarbowym. Jaka może być kara za nieprawidłowości w takiej deklaracji?

Kto odpowiada za nierzetelność w dokumentach PIT?

Głównym problemem w przypadku PIT jest złożenie nieprawdziwego lub nierzetelnego dokumentu. Nie chodzi tu więc o uchybienia w rachunkach czy błędy formalne, a celowe wprowadzenie organu podatkowego w błąd w rozliczeniu podatkowym. Ewentualna odpowiedzialność skarbowa nie musi jednak spaść na podatnika, jeśli nie sporządzał on takiego zeznania samodzielnie, a korzystał np. z pomocy biura rachunkowego.

Na podatnika spada jednak odpowiedzialność podatkowa, gdyż to on jest dłużnikiem zobowiązanym do wypełnienia świadczenia podatkowego. Z tego też powodu nie można przenieść jej na biuro rachunkowe czy inną osobę, która wypełniała PIT.

Jakie są najczęstsze błędy w deklaracjach podatkowych?

W większości błędy w deklaracjach są nieumyślne i traktowane przez urzędników pobłażliwie. Najczęstsze z nich to:

  • błędnie wpisany numer PESEL,
  • brak podpisu,
  • złe dane adresowe,
  • niewłaściwie zaokrąglone liczby,
  • nieodliczenie składek ubezpieczenia społecznego albo zdrowotnego.

W takiej sytuacji zazwyczaj nie trzeba obawiać się dotkliwych kar. Najczęściej sytuacja kończy się bowiem na pouczeniu oraz poleceniu szybkiego naprawienia tychże błędów.

Kara finansowa za źle wypełniony PIT

Zgodnie z przepisami sięgającymi 1999 roku, w przypadku wykroczenia związanego ze źle wypełnionym PIT-em, podatnik może otrzymać mandat karny w wysokości obliczanej na podstawie minimalnego, krajowego wynagrodzenia za dany rok.

Jeśli jednak uszczuplenie przekroczyło pięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia, wówczas można mówić o przestępstwie skarbowym. Wówczas taką sprawę będzie rozpatrywał sąd, który może naliczyć grzywnę w postaci stawek dziennych. Nie trzeba jednak obawiać się tak surowej kary przy drobnych pomyłkach zwłaszcza, jeśli zostaną one szybko skorygowane.

Nieprawidłowości w PIT bez wątpienia mogą się zdarzyć, jednak o ile nie są celowe, mają charakter drobnych pomyłek i zostaną szybko skorygowane, wówczas sprawa zazwyczaj kończy się na upomnieniu. Aby jednak uniknąć ewentualnych problemów, w sprawie przygotowywania deklaracji PIT, warto skonsultować się z księgowymi w biurze rachunkowym.