Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Jakościowa obsługa kadrowo-płacowa to jeden z kluczowych czynników, które decydują o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, stwarzające stabilne warunki sprzyjające rozwojowi i ekspansji firmy. Na czym polega ta obsługa? Czym się charakteryzuje? Nie czekaj, dowiedz się więcej, czytając dalej.

Prace, jakie obejmuje obsługa kadrowo-płacowa!

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie prace z zakresu kadr i płac. Usługi z tej dziedziny świadczone są przez biura rachunkowe lub księgowe. Zakres ich obsługi jest bardzo szeroki i najczęściej dostosowany do potrzeb konkretnej firmy. Standardowe działania, które wchodzą w skład obsługi kadrowej, obejmują pracę takie jak:

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników,
  • zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia,
  • zatrudnienie pracowników w ramach różnych umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie działań związanych z ZUS (rejestracja, wyrejestrowanie, tworzenie korespondencji),
  • rejestr zwolnień lekarskich, szkoleń BHP oraz urlopów wypoczynkowych,
  • przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy czy wystawianiem świadectw pracy,
  • usługa świadczeń socjalnych oraz z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

 

Obsługa płacowa, zazwyczaj połączona jest z usługami kadrowymi, obejmuje tworzenie rozliczeń wynagrodzeń czy listy wypłat umów cywilnoprawnych. Obsługa ta gwarantuje sporządzenie dokumentacji podatkowej, zarówno tej miesięcznej, jak i roczne deklaracje i rozliczenia.

Charakterystyka obsługi kadrowo-płacowej!

Jednym z zadań obsługi kadrowo-płacowej jest analiza rynku pracy oraz przeprowadzenie rekrutacji pracowników. Można śmiało stwierdzić, że jest to dziedzina bardzo obszerna i obejmuje szereg różnorodnych działań. Może dotyczyć czynności, które swoim zakresem obejmują również wykonanie doradztwa podatkowego czy wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto by każde przedsiębiorstwo czy firma nawiązała współpracę ze specjalistami, którzy mają stosowne uprawnienia, dzięki którym ułatwią sprawne funkcjonowanie takich przedsiębiorstw.