Kiedy przedsiębiorca zyskuje status płatnika VAT?

Zgodnie z definicją płatnikami podatku VAT są osoby prawne, osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. W Polsce opodatkowany jest eksport oraz import towarów, a także sprzedaż towarów i usług na terenie Polski. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Co sprawia, że przedsiębiorca staje się płatnikiem VAT?

Podatki dla przedsiębiorców są tematem skomplikowanym, dlatego w sytuacji, gdy prowadzona firma oferuje towary bądź usługi, od których wymagane jest odprowadzanie podatków, warto powierzyć pieczę nad dokumentami podatkowymi profesjonalnej księgowej, która dzięki aktualnej wiedzy i dużemu doświadczeniu będzie w stanie doradzić najbardziej korzystne wyjście z sytuacji.

Niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z obowiązku opłacania VAT. Dotyczy to głównie małych przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży w poprzednim roku była niższa niż 200 000 złotych. Zgodnie z  art. 113 ustęp 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku dochodowym od towarów i usług, wielu przedsiębiorców nie podlega zwolnieniu z płatności podatku VAT niezależnie od tego, jaki jest ich przychód. Do grupy tej zalicza się między innymi przedsiębiorców sprzedających części samochodowe i motocyklowe oraz nowe środki transportu.

Podatnikiem VAT są również właściciele firm zajmujących się sprzedażą przez internet towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT. Przedsiębiorcy świadczący usługi prawnicze, jubilerskie, doradztwa (poza doradztwem rolniczym) lub usługi ściągania długów również muszą opłacać VAT. Opłacanie podatku VAT jest konieczne również w sytuacji, kiedy główna siedziba firmy nie znajduje się w Polsce.