Kiedy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania firmy?

Zmiana formy opodatkowania może być korzystna dla przedsiębiorców, zwłaszcza gdy ich firma rośnie lub zmieniają się przepisy prawne. Warto zatem wiedzieć, kiedy można dokonać takiej zmiany oraz jakie są jej konsekwencje dla prowadzenia księgowości.

Warunki zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania swojej firmy, jeśli spełnia określone warunki. Przede wszystkim, musi upłynąć co najmniej rok podatkowy od ostatniej zmiany formy opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania odbywa się poprzez złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG mogą to zrobić przez Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Informacja do urzędu skarbowego musi dotrzeć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyskała pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej.

W przypadku nowo założonych firm możliwość zmiany formy opodatkowania istnieje tylko w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warto również pamiętać o ograniczeniach wynikających z przepisów prawa. Na przykład, nie można zmienić formy opodatkowania z ryczałtu na podatek dochodowy, jeśli firma osiągnęła w poprzednim roku obroty przekraczające określony próg. Zmiana formy opodatkowania może również wpłynąć na sposób prowadzenia księgowości, dlatego warto wcześniej skonsultować się z biegłym księgowym.

Procedura zmiany formy opodatkowania

Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki do zmiany formy opodatkowania, powinien zgłosić to do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku zmiany na ryczałt ewidencjonowany, należy wypełnić druk PIT/ZG oraz załącznik PIT/R. W przypadku zmiany na podatek dochodowy od osób fizycznych, przedsiębiorca powinien zgłosić to na druku PIT/ZG oraz załączniku PIT/D. Po zaakceptowaniu wniosku przez urząd skarbowy, przedsiębiorca musi dostosować swoją księgowość do nowej formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego wystarczy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów. Natomiast w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, co może wymagać zatrudnienia biegłego księgowego lub skorzystania z usług zewnętrznych firm księgowych.