Jakie ulgi podatkowe przysługują osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą?

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wie, że wiąże się ona nie tylko z zarobkami, ale także dużymi kosztami. Jednak w przypadku firm o dobrej pozycji rynkowej utrzymanie płynności finansowej nie jest problemem. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku dopiero co otwartej firmy. Początkowo przychody są bardzo niskie, a koszty są spore. W związku z takimi okolicznościami osoby rozkręcające swój biznes mogą skorzystać z kilku rozwiązań, które znacząco ułatwią im początki.

Na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej?

Na początek właścicielom firm przysługują różne rodzaje ulg. Aby spełnić wymogi i sprawdzić, która przyniesie największe korzyści, warto skontaktować się z księgową. Pierwszym z udogodnień dla świeżo upieczonych przedsiębiorców jest zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS. W przypadku otwarcia nowej firmy założycielom przysługuje tak zwana ulga na start. Polega ona na sześciomiesięcznym zwolnieniu z konieczności opłacania składek społecznych, należy jednak opłacać składkę zdrowotną.

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które podjęły działalność po raz pierwszy, albo po upływie minimum 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia. Dodatkowo dana osoba nie może wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy. Za pewien rodzaj ulgi można uznać również przedsięwzięcie nazwane Biznes na próbę. Polega ona na prowadzeniu działalności bez rejestracji, dzięki czemu można sprawdzić, czy dany biznes będzie dochodowy i znajdzie odbiorców. Plusem tego udogodnienia jest brak konieczności rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG oraz opłacania ZUS-u. Z tej ulgi mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, których przychody z tej działalności nie przekraczają 50% wartości wynagrodzenia minimalnego.