Jakie firmy mogą płacić niższy podatek CIT?

W Polsce istnieje kilka możliwości dla przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć swój podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Niektóre firmy mogą skorzystać z preferencyjnych stawek podatkowych lub ulg, które pozwalają na zmniejszenie obciążenia podatkowego. 

Firmy korzystające z ulgi na innowacyjność

Jedną z opcji, która pozwala na obniżenie CIT, jest ulga na innowacyjność. Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą ubiegać się o korzystne rozwiązanie podatkowe w postaci ulgi na innowacyjność. Ta ulga pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność B+R. Aby skorzystać z tej ulgi, firma musi spełnić określone warunki, takie jak posiadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ponoszenie wydatków związanych z tymi działaniami. Rozliczanie CIT z uwzględnieniem ulgi na innowacyjność może być korzystne dla przedsiębiorstw, które inwestują w rozwój nowych technologii, produktów czy usług.

Firmy działające na tzw. małych podatników

Innym sposobem na obniżenie CIT jest skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej dla tzw. małych podatników. Małymi podatnikami są przedsiębiorstwa, których przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 milionów euro. Taka firma może korzystać z niższej stawki CIT wynoszącej 9% (w przypadku dochodów do 2 milionów złotych) lub 5% (w przypadku dochodów przekraczających 2 miliony złotych). Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej stawki, firma musi spełnić określone warunki, takie jak prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej rok oraz osiąganie przychodów głównie ze sprzedaży towarów lub usług. Rozliczanie CIT z uwzględnieniem niższej stawki dla małych podatników może być korzystne dla firm o mniejszych obrotach, które chcą zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe.