Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Proces zakładania firmy składa się z kilku etapów. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, na czym dokładnie polega.

Rejestracja jednoosobowej firmy – zasady ogólne

Chcąc rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, należy przede wszystkim sprawdzić, czy podlega się obowiązkowi rejestracji. Dotyczy on osób, które będą osiągać stałe dochody z działalności zarobkowej prowadzonej w sposób ciągły i zorganizowany. Od tej reguły prawo przewiduje jednak wyjątki, np. dla działalności zarobkowej, z której przychody nie przekraczają 50% płacy minimalnej.

Jeżeli rejestracja jest konieczna, można to uczynić na kilka sposobów: w urzędzie miasta lub gminy, listownie lub on-line. W przypadku rejestracji przez internet, konieczny będzie elektroniczny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany (wiele banków oferuje możliwość wygodnego logowania się na Profil Zaufany za ich pośrednictwem). Rejestracji dokonuje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formularzu CEIDG-1.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej krok po kroku

Podczas rejestracji trzeba podać dane przyszłej firmy, czyli jej nazwę oraz adres (firma nie musi mieć ustalonego adresu, ponieważ można pracować np. zdalnie lub świadczyć usługi bezpośrednio u klientów, ale powinna mieć określony adres korespondencyjny). Warto założyć osobne konto bankowe dedykowane transakcjom firmowym. Należy również wybrać kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), który odpowiada profilowi zakładanej firmy. Co ważne, osoba fizyczna może zarejestrować na swoje nazwisko tylko jedną jednoosobową działalność gospodarczą, ale firmie tej może przyporządkować nawet kilka różnych kodów PKD – główny i dodatkowe.

Przygotowując się do zarejestrowania jednoosobowej firmy warto skorzystać z usług biura rachunkowego – pomoc profesjonalistów może okazać się potrzebna również do prowadzenia księgowości. Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność może wybrać, w jakiej formie chce prowadzić księgowość – pełnej czy uproszczonej. Wybór przysługuje także w kwestii formy rozliczenia podatków, tzn. za domyślny uznaje się podatek rozliczany na zasadach ogólnych (17% i 32%), ale dostępne są również inne formy, np. podatek liniowy (19%).

Jednoosobowym firmom przysługuje ulga dotycząca składek na ZUS – przez pierwsze 6 miesięcy mogą płacić jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie wszystkie firmy muszą opłacać VAT. Wyłączenie dotyczy przedsiębiorstw, których sprzedaż nie przekracza 200 tys. zł rocznie oraz takich, które w ofercie mają jedynie towary lub usługi zwolnione z podatku VAT. Pozostałe firmy muszą wypełnić formularz VAT-R.