Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu lub fundacji?

Prowadzenie fundacji lub stowarzyszenia to odpowiedzialne przedsięwzięcie. Jest zarazem powiązanie z licznymi obowiązkami o charakterze formalnym. Mowa tu między innymi o konieczności dokonywania stosownych rozliczeń. Nie obędzie się więc bez prowadzenia księgowości. Poniżej dowiesz się, jak wygląda to w praktyce.

Księgowość w organizacjach pozarządowych a przepisy prawa

Organizacje pozarządowe powinny prowadzić księgi rachunkowe na tych samych zasadach, co inne podmioty. Od tej zasady istnieje jednak pewnie wyjątek, który znacząco ułatwia księgowość. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości, fundacje i stowarzyszenia mogą prowadzić tzw. uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Wówczas stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jako biuro księgowe ze Śródmieścia we Wrocławiu, podpowiadamy, że na tych podmiotach ciążą także inne obowiązki powiązane z ewidencją. Chodzi tu m.in. o konieczność przygotowania polityki rachunkowości organizacji. W dokumencie należy wyszczególnić, jakimi zasadami kieruje się jednostka, tzn. metodykę rozliczania czy wyceny aktywów.

Należy mieć na uwadze, że w stowarzyszeniach i fundacjach kluczową rolę odgrywa ich statut. W jego treści nie może zabraknąć zaś pewnych postanowień odnoszących się do finansów podmiotu. Organizacja ma obowiązek określić w dokumencie, w jaki sposób pozyskuje przychody.

Kto może prowadzić księgowość organizacji lub stowarzyszenia?

Trzeba podkreślić, że niezależnie od formy księgowości, jej prowadzenie w organizacjach pozarządowych jest obowiązkowe. Od tej zasady nie ma niestety żadnych wyjątków. Podmiotem odpowiedzialnym za rachunkowość w takiej jednostce może być profesjonalne biuro księgowe, pracownik zatrudniony na etacie lub wolontariusz.