Jak prowadzić ewidencję VAT?

Prowadząc firmę, możemy oczywiście sami zajmować się dokumentami księgowymi, ale musimy uważać na błędy, jakie możemy popełnić, a za które poniesiemy konsekwencje karne. Do najczęstszych błędów należą: zaległości w księgach rachunkowych, niewłaściwa ewidencja zdarzeń księgowych, brak zapłaty należnego podatku, brak utworzenia i ujęcia w księgach rachunkowych jednostki odpisów aktualizujących wartość należności, brak naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ale także automatyczne wrzucanie w koszty uzyskania przychodu wszystkich rachunków, błędne rozliczanie VAT, opóźnienia w składaniu deklaracji do urzędu skarbowego oraz nieprawidłowe naliczenia i ujęcia w księgach odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych. To jedynie kilka błędów popełnianych przez firmy. Aby ich uniknąć, zlećmy prowadzenie rachunkowości do biura rachunkowego PIMAG we Wrocławiu lub zatrudnijmy księgowego.

Księgowa z polecenia

Poszukując księgowej, niezbędne jest zatrudnienie specjalisty z referencjami lub z polecenia. Rachunkowość to dziedzina wymagająca wiedzy, znajomości prawa podatkowego, praktyki i rzetelności. Przedsiębiorca oddaje sprawy finansowe swojej firmy, w ręce księgowej. Musi mieć do niej pełne zaufanie. Każdy rachunek, faktura przechodzi przez jej ręce. Zajmuje się także regulowaniem zobowiązań i kontrolowaniem wpływów do firmy. Ponadto sporządza deklaracje podatkowe, ZUS, przygotowuje przelewy i prowadzi księgi rachunkowe. Dobra księgowa przyniesie zysk firmie, ponieważ zna przepisy i potrafi uniknąć odprowadzania płacenia podatków, zgodnie z prawem. Zawsze jednak warto rozważyć ważną kwestię, a mianowicie koszty wynagrodzenia. Zdecydowanie tańszą opcją jest oddanie spraw księgowych do biura rachunkowego.

Prowadzenie ewidencji VAT

Działalność gospodarcza wiąże się pojęciem podatków. Jednym z obowiązkowych podatków dla większości przedsiębiorstw w Polsce, jest podatek od towarów i usług – VAT. Każda firma świadcząca usługi lub sprzedająca towary nakłada na nie tego rodzaju podatek według obowiązujących stawek, a kupując materiały, jest nim obciążona. Ewidencja VAT obejmuje wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu oraz dane dotyczące podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Wpisywane dane przez podatnika w deklaracji podatkowej, składa w US, muszą się pokrywać z ewidencją sprzedaży i zakupów VAT. Jeśli korzysta z prawa do odliczenia VAT, w ewidencji musi być uwzględniona całość sprzedaży opodatkowanej oraz wartość netto zakupów, a także kwoty podatku naliczonego. Tylko prowadząc w ten sposób ewidencję, może dokonać pomniejszenia podatku należnego o naliczony. Prowadzenie ewidencji VAT jest konieczne i wymaga przestrzegania odgórnie ustalonych zasad. Należy rozróżniać pojęcia VAT należny i VAT naliczony. Pracownicy biura rachunkowego PIMAG we Wrocławiu posiadają kompleksową wiedzę z tego zakresu.