Jak Polski Ład zmienił rzeczywistość podatkową w Polsce?

Polski ład niesie za sobą podniesienie kwoty wolnej od podatku i zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnych. Dowiedz się, jak polski ład zmienił rzeczywistość podatkową.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Nowy wielki plan przebudowy polskiej gospodarki obejmują zmiany w zakresie podatków dochodowych, jak i VAT. Podatek dochodowy od osób fizycznych zaszły stosunkowo duże zmiany, do którego zalicza się podniesienie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 tys. zł oraz podwyższenie kwoty drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia ryczałtowych składek zdrowotnych wynoszących do 381,81 zł. Planowane zmiany zakładają również wprowadzenie procentowej stawki zależnej od osiągniętych dochodów przedsiębiorcy. W obecnej sytuacji prawnej osoba fizyczna może zastosować odliczenie części składki zdrowotnej od podatku dochodowego, dzięki temu zmniejszając jego wymiar.

Zmiany VAT i ryczałt od przychodów

Główną zmianą w zakresie VAT to powstanie tak zwanych grup. Rozwiązanie to ma pozwolić na uniknięcie podatku VAT w stosunku do rozliczeń pomiędzy podmiotami w takiej grupie. Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu obejmują bardzo szeroką grupę zagadnień. Z kolei zmiany stawki ryczałtowego podatku PIT, obejmują zmianę oprocentowania wolnych zawodów, które zostały obniżone do stawki 17%. W przyszłości stawka ta może zostać zmniejszona nawet do 14%. Jedną z korzystniejszych zmian mają podlegać specjaliści IT, których stawka ryczałtowego podatku PIT może zostać zmniejszona do 12%. Wszelkie zmiany wysokości faktycznego obciążenia osób fizycznych mogą zostać złagodzone ulgami podatkowymi, szczególnie dotyczy się to osób osiągających średnie zarobki.