Dlaczego biura rachunkowe muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Wykupienie OC jest jednym z podstawowych obowiązków każdego biura rachunkowego. Chociaż dla wielu osób jest to zaskoczenie, obowiązek ten jest jak najbardziej realny i można go bardzo logicznie wytłumaczyć. Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez biura rachunkowe jest regulowana rozporządzeniem Ministra Finansów z 6 listopada 2014 roku. Z dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej powinna zostać zawarta również umowa z ubezpieczycielem.

Co daje obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych?

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego chroni przede wszystkim przed odpowiedzialnością cywilną związaną ze szkodami powstałymi na skutek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Praca w księgowości czy biurze rachunkowym wiąże się z dużą ilością dokumentów, wymaga odpowiedniej staranności oraz pilnowania terminów. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu formalności nie zostały dopilnowane i skutkuje to szkodą klienta, grzywną lub karą finansową ukarane jest biuro rozliczeniowe. W przypadku takich sytuacji kwota grzywny czy zadośćuczynienia zostanie pokryta przez polisę. Minimalna suma gwarancyjna polisy dotycząca pojedynczego zdarzenia powinna wynosić 10 tysięcy euro, przeliczone na złotówki zgodnie z obecnym kursem średnim Narodowego Banku Polskiego. 

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC nie pokrywa strat związanych z działaniami kadrowo-płacowymi. Błędy pojawiające się w obliczeniu składek ZUS, wynagrodzeniu lub kwestiach podatkowych nie wchodzą w zakres wykupionego ubezpieczenia OC. Jeżeli wystąpiły problemy związane z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych, to ubezpieczenie OC również ich nie obejmuje. Co ciekawe, zaniechania lub błędy popełnione w księdze przychodów i rozchodów również nie są chronione ubezpieczeniem OC.