Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są formą długoterminowych planów oszczędnościowych i inwestycyjnych dostępnych dla pracowników. W tym artykule przyjrzymy się, na jakiej zasadzie działają oraz jakie korzyści mogą przynieść.

Sposób na oszczędzanie

Pracownicze Plany Kapitałowe to rodzaj długoterminowego planu oszczędnościowo-inwestycyjnego oferowanego przez pracodawców i państwo polskie. Plany te mają na celu pomóc pracownikom w oszczędzaniu na emeryturę poprzez wpłaty na rachunek regularnie dokonywane przez pracownika i pracodawcę. Oferują też dodatkowe korzyści, takie jak możliwość wcześniejszego dostępu do środków w określonych okolicznościach. Są to m.in. choroba właściciela rachunku, jego dziecka lub współmałżonka czy kredyt hipoteczny. Zajmując się księgowością i rozliczaniem spółek we Wrocławiu, przez uczestnictwo w PPK widzimy szansę na rozwój swoich oszczędności. Pracodawcy natomiast mają możliwość budowania korzystnego wizerunku firmy wobec pracowników.

Korzyści i przepisy dotyczące PPK

Główną zaletą programu PPK jest to, że pozwala on pracownikom na oszczędzanie na emeryturę z możliwością wcześniejszej wypłaty środków na konto osobiste. Polski rząd wprowadził również przepisy, które wymagają od pracodawców wpłacania co roku określonego procentu wynagrodzenia pracownika na konto PPK. Procent ten wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Przedsiębiorstwo może też zdecydować o finansowaniu dodatkowej wpłaty w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Pracownik natomiast co miesiąc przeznacza na ten cel 2% swojej wypłaty. Na rachunek PPK trafia także corocznie dopłata od Państwa w wysokości 240 zł, pod warunkiem, że wpłaty w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku podatkowym.