Czym jest VAT UE?

Wspólnota europejska pozwala na łatwy przepływ towarów w obrębie krajów członkowskich, jak też dokonywanie operacji finansowych między podmiotami z różnych krajów. Żeby jednak tego rodzaju transakcje handlowe były możliwe, niezbędne jest posiadanie europejskiego numeru NIP, czyli tzw. VAT-u UE. Czym jest VAT UE i kiedy trzeba wystąpić o jego nadanie?

Komu potrzebny jest VAT UE?

VAT UE to inaczej mówiąc europejski numer NIP, który musi posiadać każdy podatnik VAT, który planuje kupować, sprzedawać lub dostarczać towary w obrębie Unii Europejskiej. W praktyce jest on niczym innym, jak Numerem Identyfikacji Podatkowej danego przedsiębiorcy poprzedzonym kodem PL. Jeżeli więc planujemy rozpocząć handel z jakimś podmiotem z kraju członkowskiego, powinniśmy najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT również muszą dokonać takiej rejestracji, jeżeli np. wartość ich wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów przekroczy 50 tys. złotych, jak też w kilku innych sytuacjach określonych odpowiednimi przepisami. W przypadku problemów z rozliczeniem podatku VAT oraz w celu uzyskania fachowej porady warto skontaktować się z naszym biurem księgowym.

Jak dokonać rejestracji do VAT UE?

Aby dokonać rejestracji do VAT UE, należy złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o nadanie europejskiego numeru NIP wypełniając w formularzu VAT-R część C.3., dotyczącą transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numer ten pojawi się następnie na platformie VIES, dzięki której potencjalni kontrahenci mogą sprawdzać swoich partnerów handlowych. Istnienie takiego numeru w systemie VIES oznacza, że przedsiębiorca taki jest czynnym podatnikiem VAT. Numerem takim należy posługiwać się od momentu jego nadania podczas każdej transakcji w obrębie wspólnoty.