Czym jest Mały ZUS Plus i kto może z niego skorzystać?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przed jej rozpoczęciem muszą zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie należy również zapominać o konieczności zgłoszenia otwarcia działalności gospodarczej do ZUS-u. Ten krok wiąże się bezpośrednio z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. W sytuacji, kiedy dana działalność jest pierwszą założoną przez tę osobę, może ona skorzystać z wielu ulg, jak na przykład mały ZUS, który od 2022 roku zmienił nazwę na mały ZUS Plus.

Czym jest mały ZUS Plus i co go charakteryzuje?

W przypadku małego ZUS-u Plus możliwe jest opłacanie składek na podstawie zadeklarowanej kwoty, jednak należy pamiętać, że nie może być ona niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Aby zakwalifikować się do rozliczania zgodnie z zasadami małego ZUS-u, należy spełnić wszystkie postawione warunki. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy dana działalność kwalifikuje się do małego ZUS-u Plus, jest skontaktowanie się z księgową. Dzięki temu wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane, a przedsiębiorca wybierze najbardziej korzystny dla firmy sposób opodatkowania.

Z małego ZUS-u Plus przedsiębiorcy mogą korzystać przez okres 36 miesięcy, rozłożone przez okres 5 lat. Warto pamiętać, że obniżone składki dotyczą wyłącznie przedsiębiorcy. Aby móc z niego korzystać, należy prowadzić działalność przez minimum 60 dni, a roczny przychód nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca zgłosił się w odpowiednim terminie i z prawidłowym kodem tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenie do małego ZUS-u plus powinno nastąpić do końca stycznia w przypadku uzyskania prawa do małego ZUS-u od 1 stycznia danego roku. Spóźnienie się może opóźnić zgłoszenie i przyznanie ulg o rok.