Czym jest kwota wolna od podatku i ile wynosi?

Kwota wolna od podatku to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości dotyczy każdego z nas. Warto zrozumieć, na czym polega i jakie są jej aktualne wartości, aby świadomie zarządzać swoimi finansami.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to określona część dochodu, która nie podlega opodatkowaniu. Innymi słowy, jest to próg dochodów, poniżej którego nie musimy płacić podatku dochodowego. W Polsce istnieją dwie stawki podatkowe - 17% i 32%. Kwota wolna od podatku ma na celu ochronę osób o niskich dochodach przed nadmiernym obciążeniem podatkowym. Dzięki takiemu rozliczaniu podatków osoby o niższych zarobkach mogą liczyć na większą ilość środków. Mechanizm kwoty jest wpisany w ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ma zastosowanie zarówno dla osób pracujących na etacie, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą. Warto jednak pamiętać, że kwota wolna od podatku nie dotyczy innych rodzajów podatków, takich jak VAT czy podatek od nieruchomości.

Rozliczanie podatków od osiągniętego dochodu

Wartość kwoty wolnej od podatku jest ustalana przez ustawodawcę i może ulegać zmianom. Obecnie w Polsce obowiązują dwie wartości, które zależą od osiągniętego dochodu. Dla osób, których dochód nie przekracza 8 000 zł rocznie, kwota wolna od podatku wynosi 3 091 zł. Natomiast dla osób z dochodami powyżej 8 000 zł, kwota wolna maleje wraz ze wzrostem dochodu i osiąga wartość zerową przy dochodzie powyżej 127 000 zł. W praktyce oznacza to, że osoby o niższych dochodach mogą liczyć na większe ulgi podatkowe. Przykładowo, jeśli ktoś zarabia 5 000 zł rocznie, nie musi płacić żadnego podatku dochodowego, ponieważ jego dochód mieści się w ramach kwoty wolnej od podatku. Jeżeli jednak zarobki wynoszą np. 20 000 zł, kwota wolna będzie niższa, a podatek dochodowy będzie naliczany od pozostałej części dochodu.