Czy biuro rachunkowe musi posiadać licencję?

Usługi księgowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego zawód księgowego jest bardzo popularny i potrzebny. Wiele osób, które pragną założyć własne biuro rachunkowe, zastanawia się jednak, czy potrzebują do tego licencji Ministra Finansów.

W roku 2014 weszły w życie nowe przepisy, które niejako uwolniły zawód księgowego. Wcześniej jego przedstawiciel musiał posiadać licencję, a do jej zdobycia niezbędne było ukończenie studiów, kursów oraz doświadczenie. Obecnie do założenia biura księgowego niezbędne jest:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak karania za czyny, które są określone w ustawie o rachunkowości, na przykład przestępstwa skarbowe,
  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (wyjątek stanowią biura rachunkowe, które prowadzą tylko księgi przychodów i rozchodów lub pomagają w wypełnianiu zeznań oraz deklaracji).

Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które wcześniej uzyskały licencję Ministra Finansów, nadal mogą z niej korzystać. Wykaz księgowych posiadających taki certyfikat nadal widnieje w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo. Nasze licencjonowane biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe na najwyższym poziomie, a pracownicy mogą poszczycić się specjalistycznymi kwalifikacjami.

Czym tak naprawdę zajmuje się biuro rachunkowe?

Zadaniem biur rachunkowych jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorstwom. Chodzi o sporządzanie i analizę dokumentów niezbędnych w prowadzeniu firmy, ale również doradztwo w zakresie płac. Przykładowe zadania biura rachunkowego to:

  • określanie i analiza rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie odpowiednich dowodów i dokumentów,
  • gromadzenie oraz przechowywanie zgromadzonych przez firmę dowodów i dokumentów księgowych,
  • prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej, co wiąże się z wynagrodzeniami dla pracowników,
  • rozliczanie niezbędnych podatków,
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami podatkowymi.

Nasze biuro rachunkowe wyznacza klientowi doświadczonego pracownika, dzięki czemu sprawa jest traktowana indywidualnie, z najwyższym skupieniem i odpowiedzialnością.