Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Aby przedsiębiorca mógł osiągać oczekiwane przychody, zwykle musi najpierw ponieść pewne wydatki. W biznesie już tak jest, że aby zarobić, trzeba zainwestować. Czasami inwestycją jest wyłącznie czas, ale w większości przypadków są to po prostu pieniądze. Na szczęście istnieje możliwość pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodów. A im wyższe koszty, tym niższy podatek dochodowy.

Koszty uzyskania przychodu: co zaliczamy do tej grupy?

Przedsiębiorca, który rozlicza się na zasadach ogólnych lub liniowo, ma możliwość obniżenia podatku dochodowego o koszty uzyskania przychodu. Chociaż istnieją pewne ograniczenia w tym zakresie, to zasadniczo sporo wydatków może być uwzględnione w tej kategorii. Zaliczamy do niej nie tylko wydatki poczynione na usługi, opłaty za czynsz czy media, zakup towarów, ale również szereg innych, w tym m.in.:

  • koszty użytkowania firmowego samochodu,
  • zakup komputerów i akcesoriów,
  • zakup sprzętu biurowego, np. skanery, telefony, drukarki,
  • meble i artykuły biurowe,
  • środki czystości,
  • szkolenia i kursy,
  • materiały do remontu.

Co ważne, do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć też odsetki kredytów firmowych.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, kiedy i na jakich zasadach wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, skorzystaj z usług naszego biura księgowego we Wrocławiu-Śródmieście. Zapewnimy ci kompleksowe wsparcie w tym zakresie.

Co nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy wydatki niezbędne do uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła. Jednak przedsiębiorca musi być w stanie wyjaśnić urzędowi skarbowemu (jeśli taka konieczność zajdzie), że wydatki są niezbędne dla danej działalności. Przepisy stawiają pewne wymogi w tym zakresie.