Co można odliczyć od podatku?

Odliczenia podatkowe to sposób na zmniejszenie swojego obowiązku podatkowego. Warto zatem poznać najważniejsze z nich, aby świadomie korzystać z przysługujących ulg i zoptymalizować swój sposób rozliczania z fiskusem.

Wydatki na cele rehabilitacyjne i leczenie

Rozliczanie się z podatku może być korzystniejsze, gdy uwzględnimy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz leczenie. W Polsce przepisy pozwalają na odliczenie od podatku kosztów poniesionych na leki, sprzęt medyczny, opiekę medyczną czy zabiegi rehabilitacyjne. Warto jednak pamiętać, że takie rozliczanie podatku może być dokonane tylko w przypadku posiadania odpowiednich dokumentów potwierdzających te wydatki, takich jak rachunki czy faktury. Ponadto, należy zwrócić uwagę na limit odliczeń - w 2020 roku wynosił on 7% uzyskanego dochodu.

Ulga mieszkaniowa i ulga remontowa

W Polsce przepisy podatkowe przewidują możliwość odliczenia części wydatków związanych z nabyciem lub budową domu jednorodzinnego oraz mieszkania. Taka ulga mieszkaniowa może być rozłożona na pięć kolejnych lat podatkowych, jednak warto pamiętać, że jej wysokość jest ograniczona i nie może przekroczyć 5% wartości inwestycji. Podobnie jak w przypadku wydatków na leczenie, również w przypadku ulgi remontowej konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Ulga ta pozwala na odliczenie od podatku części wydatków poniesionych na remont lub modernizację mieszkania czy domu jednorodzinnego. Warto jednak zaznaczyć, że ulga remontowa obowiązuje tylko w przypadku remontów mających na celu poprawę warunków sanitarno-higienicznych lub termicznych budynku. Podsumowując, istnieje wiele możliwości odliczeń podatkowych, które pozwalają zmniejszyć swój obowiązek podatkowy. Ważne jest jednak świadome korzystanie z nich oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki.