10 najczęstszych błędów w rozliczaniu podatku dochodowego

Bezbłędne prowadzenie rachunkowości jest jedną z najważniejszych kwestii przy prowadzeniu działalności gospodarczej, niezależnie od wielkości firmy. Przedsiębiorca, rejestrując działalność, musi mieć tego świadomość. Dlatego już na samym początku podejmuje decyzję, kto poprowadzi księgowość. Musi przygotować stanowisko pracy dla księgowego, znaleźć pracownika i podpisać z nim umowę o pracę.

Jeśli planuje zatrudniać pracowników, potrzebuje osoby, która zajmie się kadrami i płacami. Oczywiście, wszystko zależy od profilu działalności, ponieważ niekiedy właściciel może sam prowadzić książkę przychodów i rozchodów. Każdy przedsiębiorca potrzebuje zaufanej i sprawdzonej osoby. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo danych, ale też o rzetelne prowadzenie rachunkowości. Dlatego jest niezwykle istotne zatrudnienie księgowej z doświadczeniem i referencjami.

Zalety prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe

Zlecając prowadzenie ksiąg firmie zewnętrznej, przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze. Biuro rachunkowe zatrudnia księgowych z praktyką w zawodzie. Posiada certyfikat Ministra Finansów oraz ubezpieczenie OC, na wypadek popełnienia błędu w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Pracownikom w biurze rachunkowym PIMAG we Wrocławiu można powierzyć także sprawy kadrowo-płacowe, bez konieczności zatrudniania pracowników z tej dziedziny. Odchodzi tworzenie stanowisk pracy, umowy o pracę i wypłata wynagrodzeń. Z biurem przedsiębiorca podpisuje umowę, ale zawsze ma możliwość przeniesienia dokumentacji do innej firmy. To bardzo wygodna forma współpracy, ponieważ pracownik PIMAG może przyjeżdżać po dokumenty do przedsiębiorstwa, więc ten problem również odchodzi. Biuro rachunkowe podejmuje się nawet wyprowadzania z zaległości przedsiębiorców. Jest wsparciem dla każdej firmy w zakresie księgowości, prawa, podatków i finansów.

Błędy w rozliczaniu podatku dochodowego

Każda firma ma obowiązek płacenia podatków. Brak terminowej wpłaty, wiąże się z koniecznością zapłacenia odsetek i ponoszeniem odpowiedzialności karno-skarbową. Przedsiębiorcy popełniają błędy w rozliczaniu podatków, do których należą:

  1. Brak terminowych wpłat podatku lub zaliczki – przy jednorazowym zaniechaniu, US nie wyciąga konsekwencji, ale już powtarzające się sytuacje, lub odsunięcie dokonania wpłaty w dłuży termin, traktowane jest, jako wykroczenie i karane grzywną i odsetkami.
  2. Błędy w przenoszeniu danych – nieprawidłowe przenoszenie kwot z załączników dołączonych do zeznania: PIT–B, i z informacji PIT–11, PIT–11A lub z rozliczenia PIT–40, PIT–40A
  3. Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów prywatnych wydatków – przedsiębiorcy niechętnie płacą podatki, a jeśli już odprowadzają, starają się je zaniżać. Jeśli jest to zgodne z przepisami, mają zysk dla firmy. Jeśli jednak osobiste wydatki wliczą w koszty firmy, jest to niezgodne z przepisami. Kosztem uzyskania przychodu jest jedynie wydatek, który firma ponosi, w celu uzyskania tego przychodu lub jego zabezpieczenia.
  4. Brak zaokrąglenia czy też nieprawidłowe zaokrąglenie – podstawę obliczenia podatku i podatek należny należy zaokrąglić do pełnego złotego.
  5. Brak oznaczenia celu złożenia formularza – należy pamiętać o rubryce: cel złożenia zeznania, wystarczy jedynie postawić krzyżyk.
  6. Odliczenia przewyższają dochód – kiedy wydatki podlegające odliczeniu od dochodu są wyższe od dochodu, to w załączniku PIT/O i we właściwej rubryce zeznania, wpisuje się tylko kwotę równą wysokości dochodu.
  7. Brak rejestracji lub aktualizacji danych – dane należy aktualizować, szczególnie adres korespondencyjny. Jest to wykroczenie skarbowe.
  8. Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O, PIT/B, PIT/UZ) – przedsiębiorcy bez względu na wysokość uzyskanych przychodów, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego i dołączenia do niego załącznika PIT/B
  9. Błędny sposób rozliczenia podatku dochodowego – są dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: 18% i 32% i liniowy 19%. Istnieje również zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych z niższą stawką. Nie każdy rodzaj działalności pozwala na korzystanie z niższych stawek. Należy wcześniej sprawdzić.
  10. Będne odliczanie strat z lat ubiegłych – straty z lat ubiegłych mogą być odliczane tylko od dochodu z tego samego źródła, z którego powstały, a wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć w danym roku 50% poniesionej strat.

Aby błędów tych nie popełniać, warto powierzyć prowadzenie finansowej części naszej firmy odpowiedniemu księgowemu.